.


 .

Wyniki egzaminu maturalnego w ACE w Technikum nr 1 [2016r.] /łącznie z sesją poprawkową/.

.

klasa

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów
obowiązkowych

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin maturalny
/łącznie z sesją poprawkową/

Odsetek
sukcesów

klasa IV b

19

19

100,00 %

klasa IV g

24

17

70,83 %

klasa IV h

13

12

92,31 %

klasa IV hd

27

26

96,30 %

klasa IV if

20

20

100,00 %

klasa IV mct

21

21

100,00 %

razem:

124

115

92,74 %

 .

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu maturalnego w 2016 r.
/łącznie z sesją poprawkową/

/miejsce
typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Technikum

92,74 %

79,00 (*)

76,03 (*)

76,10 (*)

 .

(*)  wskaźnik "zdawalności" matury podany dla absolwentów technikum;
  (*) wskaźnik "zdawalności" matury podany dla absolwentów technikum przed sesją poprawkową.

 . .


 .

Wyniki egzaminu maturalnego 2016r. (maj)
w szkołach powiatu augustowskiego {podane przez OKE Łomża}

 . .


 .