.

Wycieczka edukacyjna z projektu EDUSCIENCE [20-21 maja 2013 r.]

1. Program wycieczki

.

.

W ramach realizowanego projektu EDUSCIENCE w dniach 20 - 21 maja 2013 r. uczniowie klasy I if z Technikum Nr 1
w Augustowskim Centrum Edukacyjnym wzięli udział w wycieczce dydaktycznej "EDU - Świder 7/13".

Celem dydaktycznym wycieczki była lekcja muzealna w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie,
warsztaty prowadzone w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie i w Obserwatorium Geofizycznym Instytutu Geofizyki PAN w Świdrze
oraz obserwacje przyrodnicze wzdłuż brzegu rzeki Świder.
Młodzieżą opiekowały się nauczycielki ACE pani Iwona Węgrzynowicz i pani Dorota Przystał.

.

.

Po przyjeździe z Augustowa do Muzeum Ziemi PAN spotkaliśmy się z przewodnikiem i grupą gimnazjalistów z Łap.

W muzeum wysłuchaliśmy prezentacji na temat pochodzenia, składu oraz zastosowania bursztynów.

Zwiedziliśmy imponującą kolekcję minerałów, skał, bursztynów oraz meteorytów.

Szczególnie zainteresowała nas wystawa "Ziemia w Układzie Słonecznym".

.

.

W Wilanowie po obiedzie w eleganckiej restauracji mieliśmy dosłownie chwilę

na spacer aleją prowadzącą do pałacu i pamiątkowe zdjęcie.

Gdy przyjechaliśmy do ogrodu botanicznego w Powsinie na niebie zaczęły pojawiać się ciężkie burzowe chmury,

lecz nie psuło to nam humoru. Interesującą lekcję prowadzoną w alejkach ogrodu botanicznego

niestety znacznie skrócił deszcz, a właściwie ulewa połączona z gradobiciem... .

.

.

Następnego dnia o godzinie 9:00 rozpoczęliśmy zajęcia w Obserwatorium Geofizycznym w Świdrze.

Poznaliśmy historię badań geofizycznych, powstanie pierwszego na polskich ziemiach obserwatorium magnetycznego w Świdrze

oraz zasługi profesora Stanisława Kalinowskiego. Z zainteresowaniem oglądaliśmy plakaty, które przestrzegały

przed niewłaściwą obsługą przyrządów naukowych oraz uczyły właściwego zachowania się podczas burz.

Multimedialna prezentacja na temat wyładowań atmosferycznych zainteresowała szczególnie

niektórych młodych naukowców, więc zadawali dużo pytań...

W ogródku meteorologicznym uczyliśmy się odczytywania pomiarów poszczególnych elementów pogody na przyrządach.

Obejrzeliśmy przyrządy wykorzystywane dawniej w obserwatorium.

Z dużym zainteresowaniem oglądnęliśmy wystawę polarną oraz wysłuchaliśmy wykładu

o pracach badawczych prowadzonych na Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie.

.

.

Po obiedzie podanym w restauracji o klimacie z czasów Mickiewiczowskiego "Pana Tadeusza",

wróciliśmy do obserwatorium na kolejną ciekawą prezentację multimedialną o rzece Świder.

Na wycieczce obserwowaliśmy zmiany w dolinie rzeki Świder spowodowane działalnością przepływającej wody.

Ochotnicy uczestniczyli w prowadzeniu badań hydrologicznych. Niestety grupa została zaatakowana przez komary...

Nie dość tego, bo burzowa pogoda znowu pokrzyżowała nasze plany...

Wycieczka dostarczyła wielu wrażeń, wzbudziła większe zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi,

zwłaszcza zjawiskami związanymi z powstawaniem burz i piorunów.

.