Wycieczka edukacyjna w ramach projektu EDUSCIENCE

na XII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki [21 maja 2014r.]

W środę 21 maja 2014 r. uczniowie Technikum nr 1 z klasy II if oraz I if wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej z projektu EDUSCIENCE.

Celem były imprezy organizowanie w ramach XII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku.

Wyruszyliśmy po godz. 700 z parkingu ACE w Augustowie, aby ok. godz. 900 dotrzeć do Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Po budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia oprowadziły nas pani mgr Katarzyna Rutkowska i pani mgr Ewa Kowalczuk-Czapko.

Zafascynowała nas przestrzeń, nowoczesna fasada i przyjazne wnętrze: czytelnia ze sprzętem informatycznym, pokoje cichej nauki, sale konferencyjne.

Dowiedzieliśmy się jak korzystać z wypożyczalni, otrzymać kartę biblioteczną oraz zwracać książki w terminie korzystając z wrzutni

czyli urządzenia zamontowanego w bocznej ścianie budynku, umożliwiającego czytelnikom zwrot książek prawie przez całą dobę, bez potrzeby autoryzacji.

O godz. 1000 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej aktywnie uczestniczyliśmy w zwiedzaniu wystawy „Od historii do nowoczesności” w Muzeum Techniki ALMARIA.

Na wystawie zgromadzone zostały eksponaty związane z historią elektrotechniki: aparatura pomiarowa, urządzenia audiowizualne, elementy i podzespoły elektryczne.

Osobą oprowadzającą był inż. Mirosław Bujanowski. Szczególnie zainteresowała nas gablota ze sprzętem komputerowym – laptopami, dyskietkami i taśmą perforowaną.

Ale najdłużej staliśmy pod "ścianą komórek" - wyszukując modele już nieużywane lub własne...

Zaproszeni przez dr inż. Wojciecha Walendziuka byliśmy uczestnikami prezentacji w Laboratorium Miernictwa Wielkości Nieelektrycznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Oglądaliśmy rozkład pola temperatury różnych przedmiotów codziennego użytku badany za pomocą kamery termowizyjnej.

Byliśmy również świadkami walki robotów LEGO, w których były zamontowane różnego rodzaju czujniki.

Kolejnym punktem wycieczki był wykład pana mgr inż. Macieja Kopczyńskiego „Programowanie współcześnie - jak to wygląda?”,

prowadzony w nowoczesnej, przestronnej auli 12 B Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Poznaliśmy możliwości oprogramowania Microsoft Visual Studio. Zobaczyliśmy, jak szybko i łatwo (w kilka minut) można napisać prosty program komputerowy np. kalkulator wykonujący 4 operacje matematyczne, pamiętający historię zdarzeń i czyszczący pamięć.

„Szybko” i „łatwo” - dla osoby płynnie posługującej się programem w języku angielskim, znającej świetnie jego funkcje i polecenia w języku programowania.

{Więc do nauki języka angielskiego zawodowego proszę...}

Dzięki tej wycieczce poznaliśmy wiele inicjatyw edukacyjnych, pomocnych uzdolnionej młodzieży w wyborze kierunku studiów wyższych - szczególnie na Politechnice Białostockiej.

Uczniowie klasy II if oraz I if wraz z opiekunami panią Dorotą Przystał i panią Gertrudą Zębalą.