.

.

Śladem patrona... Wycieczka nauczycieli i pracowników ACE

do Rzymu i na Monte Cassino. [czerwiec 2009r.]


.

Źródłem informacji i wykorzystanych zdjęć w tej prezentacji są zasoby podanych instytucji, portali internetowych
oraz zbiory własne uczestników wycieczki.

.

1.

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego.

.

 .

Instytut Historyczny i Muzeum im. gen. Sikorskiego (IHGS) powstał w 1945 roku jako ośrodek skupiający eksponaty dotyczące Polskich Sił Zbrojnych oraz archiwa rządowe i wojskowe głównie z okresu II Wojny Światowej. W 1965 roku Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego (IPMS) powstał z połączenia IHGS z Polskim Ośrodkiem Naukowym. W następnych latach w skład IPMS weszły Fundacja Sztandarów PSZ (1970), Polski Instytut Historyczny (1973), Studium Polski Podziemnej (1988). Celem Instytutu jest publikowanie, gromadzenie i zabezpieczenie akt państwowych, dokumentów, filmów, fotografii dotyczących przede wszystkim udziału polskich żołnierzy w II Wojnie Światowej.

źródło: fotohistoria.pl

 .

2.

Fundacja Ośrodek KARTA.

.

.

Fundacja Ośrodek KARTA (FOK) jest niezależną organizacją pozarządową, zajmującą się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski
oraz Europy Środkowo-Wschodniej (szczególnie XX wieku), niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i demokracji.
Działalność Ośrodka KARTA rozpoczęło pismo "Karta", wydawane w podziemiu w stanie wojennym od 4 stycznia 1982 r.
i nieprzerwanie wychodzące, teraz w postaci kwartalnika historycznego.
Ośrodek KARTA prowadzi działalność: dokumentacyjną, wydawniczą (kwartalnik "Karta", albumy historyczne, serie książkowe i inne), wystawienniczą, edukacyjną (mi. in. organizowany od 1996 r. konkurs dla młodzieży "Historia Bliska"), archiwistyczną (Archiwum Wschodnie, Archiwum Opozycji, Archiwum Historii Mówionej, Archiwum Fotografii; bazy danych, np. Indeks Represjonowanych).
Realizuje wiele programów i projektów, inicjuje akcje społecznego ratowania Pamięci (np. Pogotowie Archiwalne, Audiohistoria).
Jej działalność jest znana także poza granicami kraju, prezentuje swoje zasoby w internecie.
Od lipca 2004r. FOK ma status organizacji pożytku publicznego.

źródło: www.karta.org.pl

 .

3.

Inne źródła.

.

.

www.senat.gov.pl

pl.wikipedia.org

zbiory własne uczestników wycieczki.

 .


 .