..

..

Celem akcji "Comenius Partnerskie Projekty Szkół" jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji
poprzez promowanie współpracy międzynarodowej oraz poprawa pod względem jakościowym i ilościowym
partnerstwa między szkołami i mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich Unii.

Partnerstwo w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół daje możliwość wzajemnego uczenia się,

wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

. Więcej informacji na witrynie: www.comenius.org.pl

..

.


.

Kończąc dwuletnią przygodę z projektem Comenius pt. „Hospitality Business Plan for Restaurants and Hotels

chciałabym z całego serca podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w akcje oraz działania projektowe,

a zwłaszcza w organizację i przebieg spotkania szkół partnerskich w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w dniach 3 - 7 czerwca br.

Dziękuję Dyrekcji ACE panu Bogdanowi Dyjukowi oraz pani Joannie Michałowskiej, Starostwu Powiatowemu w Augustowie,

nauczycielom Centrum: Halinie Buczyńskiej, Agnieszce Dziądziak, Dorocie Frąckiewicz, Wandzie Korzeniewskiej-Gącerz,

Katarzynie Magdziarek, Małgorzacie Puczyłowskiej, Patrycji Sieńko, Wiolecie Stachurskiej,

Jerzemu Stankiewiczowi, Małgorzacie Sudnik, Marzenie Szczęsnej–Wasilewicz, Jerzemu Wasilewiczowi,

Bogusławie Zawiei, Alicji Zyskowskiej oraz dyrektorowi bursy szkolnej panu Jarosławowi Kwietniowi.

Dziękuję także wielu fantastycznym uczniom z naszej szkoły za ich osobiste zaangażowanie i poświęcony czas.

Praca nad projektem to doświadczenie, które podniosło świadomość i wzmocniło szacunek dla kulturowej odmienności

ludzi z Belgii, Irlandii Północnej, Niemiec, Polski i Włoch. Mam nadzieję, że nowo zawiązane przyjaźnie przetrwają

i zainspirują uczniów do podróżowania, poznawania świata, poszerzania horyzontów i uczenia się języków obcych...

.

Niestety, projekt Comenius dobiegł końca...

.

Mam jednak nadzieję, że uda nam się kontynuować współpracę ze szkołami w Europie

przy okazji kolejnych projektów, do udziału w których już teraz gorąco zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły.

Szkolny koordynator projektu - Aneta Orchowska

..