.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy

Augustowskiego Centrum Edukacyjnego [16 XII 2014 r.]

16 grudnia 2014r. w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej odbyła się uroczystość

wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2013/14

przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Jerzego Kiszkiela oraz Wicewojewodę Podlaskiego Wojciecha Dzierzgowskiego.

01 02 03 04

joomla jquery lightboxby VisualLightBox.com v5.7

Beata Lisowska uczennica klasy IV ak w Technikum nr 1

{na zakończenie roku szk. 2013/14 uzyskała najwyższą średnią ocen 5,30 w szkole}

odebrała gratulacje z rąk pana Wojciecha Dzierzgowskiego Wicewojewody Podlaskiego, który wręczał te wyróżnienia uzdolnionym uczniom.

Beata jest wychowanką pani Haliny Buczyńskiej. Jesteśmy dumni i serdecznie gratulujemy!

Kryteria przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane w jednym roku szkolnym tylko jednemu uczniowi szkoły dla młodzieży

(publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej), której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Kandydat do stypendium musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen;

- wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre;

- być uczniem szkoły w roku szkolnym, na który jest przyznawane stypendium.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na okres 10 miesięcy (jeden rok szkolny) w kwocie 258 zł miesięcznie, wypłacane w dwóch ratach.

.