.

Zakończenie roku szkolnego 2013/14 w ACE [13 i 27 czerwca 2014 r.]

13 czerwca 2014r. w auli ACE odbyła się uroczystość zakończenia nauki dla 55. uczniów

w klasach programowo najwyższych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1.


27 czerwca 2014r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/14.

Dyrekcja, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie z 25. oddziałów szkół Centrum

uczestniczyli w tej najbardziej oczekiwanej w całym roku szkolnym chwili...

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2013/14  w ACE otrzymali świadectwo z wyróżnieniem:

Beata Lisowska

śr. ocen 5,29

klasa III ak

Technikum nr 1

Dominika Tarasiewicz

śr. ocen 5,21

klasa II b

Technikum nr 1

Natalia Kuźnicka

śr. ocen 5,11

klasa III g

Technikum nr 1

Katarzyna Szczepanowska

śr. ocen 5,00

klasa III g

Technikum nr 1

Martyna Maciejewska

śr. ocen 4,93

klasa II g

Technikum nr 1

Dorota Tarasiewicz

śr. ocen 4,87

klasa II b

Technikum nr 1

Małgorzata Pretko

śr. ocen 4,81

klasa II g

Technikum nr 1

Tomasz Szpundow

śr. ocen 4,76

klasa III mct

Technikum nr 1

Justyna Wronko

śr. ocen 4,75

klasa III if

Technikum nr 1

GRATULUJEMY  WYNIKÓW !!!

.

Po wprowadzeniu sztandaru dyrektor Centrum pan Bogdan Dyjuk docenił "wysiłek naukowy" młodzieży oraz "wysiłek pedagogiczno - wychowawczy" nauczycieli...

Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy za wysokie wyniki w nauce, sukcesy w konkursach i zawodach sportowych,

za społeczna pracę na rzecz wolontariatu, szkolnego samorządu oraz radiowęzła.

Dyrektor szkoły podziękował za owocną współpracę w ciągu całego roku szkolnego oraz życzył przyjemnego odpoczynku.

Uroczystości w auli zakończyło wyprowadzenie sztandaru.

Uczniowie otrzymali świadectwa i wszyscy zadowoleni rozpoczęli wakacje w przyjaznej atmosferze !!!!