Zakończenie roku szkolnego 2012/13 w ACE [14 i 28 czerwca 2013 r.]

14 czerwca 2013r. w auli ACE odbyła się uroczystość zakończenia nauki dla 91. uczniów

w klasach programowo najwyższych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1.


28 czerwca 2013r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/13.

Dyrekcja, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie z 28. oddziałów szkół Centrum

uczestniczyli w tej najbardziej oczekiwanej w całym roku szkolnym uroczystości...

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2012/13  w ACE otrzymali świadectwo z wyróżnieniem:

Beata Lisowska

śr. ocen 5,16

klasa II ak

Technikum nr 1

Magda Murawska

śr. ocen 5,05

klasa III ar

Technikum nr 1

Sandra Jakimowicz

śr. ocen 5,00

klasa III ak

Technikum nr 1

Katarzyna Szczepanowska

śr. ocen 4,95

klasa II g

Technikum nr 1

Dominika Tarasiewicz

śr. ocen 4,95

klasa I b

Technikum nr 1

Dominika Kalicka

śr. ocen 4,86

klasa II sp

I Liceum Profilowane

Natalia Kuźnicka

śr. ocen 4,85

klasa II g

Technikum nr 1

Urszula Lemiesz

śr. ocen 4,83

klasa II if

Technikum nr 1

Renata Zyskowska

śr. ocen 4,80

klasa II sp

I Liceum Profilowane

Monika Dziemianowicz

śr. ocen 4,78

klasa III hd

Technikum nr 1

Justyna Wronko

śr. ocen 4,78

klasa II if

Technikum nr 1

GRATULUJEMY  WYNIKÓW !!!

.

Dyrektor Centrum pan Bogdan Dyjuk docenił "wysiłek naukowy" młodzieży oraz "wysiłek pedagogiczno - wychowawczy" nauczycieli...

Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy za wysokie wyniki w nauce, sukcesy w konkursach i zawodach sportowych,

za społeczna pracę na rzecz wolontariatu, szkolnego samorządu oraz radiowęzła.

Dyrektor szkoły podziękował za owocną współpracę w ciągu całego roku szkolnego oraz życzył przyjemnego odpoczynku.

Uroczystości w auli zakończyło wyprowadzenie sztandaru.

Uczniowie otrzymali świadectwa i wszyscy zadowoleni rozpoczęli wakacje AD'2013 w przyjaznej atmosferze !!!!