.

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich [7.12.2012 r. oraz 14.03.2013 r.]

.

Tematem wiodącym XVIII edycji Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menadżerskich jest:

"Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie".

Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych

w porozumieniu z Fundacją Liceów Handlowo-Kupieckich oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Patronat naukowy sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Dodatkową zachętą do udziału w Turnieju jest zgodnie z obowiązującym wykazem turniejów i olimpiad zawodowych, że laureaci i finaliści Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W roku szkolnym 2012/13 do Turnieju zostało zgłoszonych 97 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski,
do etapu okręgowego zakwalifikowano 414 uczniów.

Zobacz kalendarz XVIII edycji Turnieju.

Regulamin Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menadżerskich

można odszukać na witrynie organizatora:

www.zscku.konin.pl


W Augustowskim Centrum Edukacyjnym szkolny etap XVIII edycji Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menadżerskich

odbył się 7 grudnia 2012 r. W szkolnych zmaganiach konkursowych uczestniczyło 19 uczniów z klasy IV ar Technikum nr 1.

Organizatorem eliminacji szkolnych Turnieju w ACE jest pani Irena Sienkiewicz.

Zawody miały formę testu obejmującego wiedzę i umiejętności w zakresie tematu wiodącego i zagadnień Turnieju

oraz problematyki mieszczącej się w obowiązujących programach nauczania przedmiotów ekonomicznych i handlowych.

.

Szkolna komisja konkursowa zgłosiła do zawodów okręgowych uczennicę Ewelinę Wronko z klasy IV ar.


14 marca 2013 r. odbył się okręgowy etap XVIII edycji Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich.

Augustowskie Centrum Edukacyjne reprezentowała Ewelina Wronko z klasy IV ar. Gratulujemy udziału.

Zawody okręgowe odbyły się tradycyjnie w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.

Zmagania konkursowe były okazją do zaprezentowania nabytej wiedzy wymaganej na turnieju.

W ogłoszonej liście FINALISTÓW XVIII Turnieju WiUHM [na witrynie organizatora  www.zscku.konin.pl] nie ma uczniów z ACE. Szkoda....

tekst: Irena Sienkiewicz

.

.