VII Międzyszkolny Konkurs Kelnersko-Gastronomiczny "O Dębową Tacę"  [9.04.2013 r.]

Międzyszkolny Konkurs Kelnersko-Gastronomiczny zorganizowano 9 kwietnia 2013 r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.

W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział trzyosobowe zespoły uczniów z zaproszonych szkół:

8

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Suwałk;

8

Zespół Szkół nr 4 z Suwałk;

8

Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja z Ełku;

8

Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Prądzyńskiego z Augustowa;

8

Technikum nr 1 z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

...

Augustowskie Centrum Edukacyjne reprezentowały uczennice klasy drugiej kształcące się w zawodzie technik organizacji i usług gastronomicznych:

Katarzyna Bernatowicz, Ewelina Wasilewska i Monika Kozłowska.

Konkurs został przygotowany przez nauczycielki przedmiotów zawodowych gastronomicznych ACE: panią Małgorzatę Puczyłowską i panią Alicję Zyskowską .

Prace konkursowe oceniała trzyosobowa komisja konkursowa:

pani Agnieszka Budynek

przedstawiciel Hotelu "Warszawa" w Augustowie

pani Sylwia Domańska

przedstawiciel Centrum Restauracyjno - Hotelowego "LOGOS" w Augustowie

pani Renata Rybsztat

przedstawiciel Miejskiego Domu Kultury w Augustowie


Zgodnie z regulaminem zadaniem konkursowym było nakrycie stołu dla dwóch konsumentów

do uroczystego posiłku z okazji "Imienin Babci Apolonii"

i zaprezentowanie obsługi gości przy elegancko nakrytym stole.

x

Prace były oceniane według kryteriów:

poprawność doboru potraw i napojów w menu; poprawność i estetyka nakrycia stołu;

xx

postawa kelnerska i poprawność obsługi gości;

xxxx

pomysłowość, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole.

x

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach, otrzymali w nagrodę "dębową tacę".

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe. Bardzo pomysłowo, elegancko nakryte stoły oglądali uczniowie różnych klas Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Ten międzyszkolny konkurs uczy współpracy, pozwala na rozwijanie umiejętności organizatorskich, kształtuje poczucie estetyki, pozwala na wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego uczniów z różnych szkół...

x