.

Drzwi otwarte w ACE [21.03.2013 r.]

.

21 marca zgodnie z wieloletnią tradycją w Augustowskim Centrum Edukacyjnym

została zorganizowana impreza "Drzwi otwarte w ACE",

adresowana przede wszystkim do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz do ich rodziców,

zainteresowanych przyszłą nauką swoich dzieci w naszej szkoły.

W tym dniu odwiedzili nas uczniowie z augustowskich szkół gimnazjalnych i z terenu powiatu augustowskiego.

Dyrektor Centrum pan Bogdan Dyjuk przedstawiał charakterystykę szkoły, szeroką ofertę usług edukacyjnych

oraz kierunki nauczania planowane do realizacji w roku szkolnym 2013/14.

.

Część artystyczną prezentowali w szkolnej auli "Anonimowi Artyści" z ACE...

Opiekę nad grupami gimnazjalistów oraz wycieczkę po pracowniach Centrum przygotował Samorząd Uczniowski z opiekunami.

.

Kolejne grupy gimnazjalistów razem z opiekunami zwiedzały sale językowe, klasopracownie, pracownie komputerowe,

tematyczne pracownie zawodowe: gastronomiczną, mechatroniczną, budowlaną oraz sale gimnastyczne i boiska sportowe Orlika.

Uczniowie gimnazjów mieli również okazję uczestniczyć w zorganizowanych specjalnie dla nich

zajęciach i pokazach oraz w lekcjach otwartych z różnych przedmiotów.

.

Gimnazjaliści byli zadowoleni z pobytu w naszej szkole, mamy więc nadzieję,

że rozpoczną tutaj naukę na wybranym kierunku kształcenia, by zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy... 

..

.