.

Finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły w ACE [24.05.2013 r.]

.

W Augustowskim Centrum Edukacyjnym 24 maja br. odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o 2. Korpusie Polskim i jego dowódcy generale Władysławie Andersie,

który został przygotowany przez nauczycieli historii panią Jadwigę Motuk oraz pana Jacka Bednarczyka.

Konkurs na temat patrona naszej szkoły, objęty honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest zainteresowanie historią najnowszą XX wieku, a szczególnie losami żołnierzy 2 Korpusu Polskiego i działalnością generała Władysława Andersa oraz krzewienie postaw patriotycznych i pobudzenie aktywności poznawczej młodzieży.

W tegorocznym finale konkursu uczestniczyli:

.

.

Szkoła // imię i nazwisko ucznia

Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej

1. Maciej Kułak;

2. Patrycja Ponikarczyk;

3. Karol Skibicki;

4. Karolina Stupak.

I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza w Augustowie

1. Daria Danilczyk;

2. Martyna Szymczyk;

3. Mateusz Ułanowicz.

II Liceum Ogólnokształcące im. Polaków i Polonii na Świecie w Augustowie

1. Urszula Sulik.

Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego, ACE

1. Magda Murawska;

2. Magdalena Piecuch;

3. Monika Paszkowska;

4. Alicja Borzymowska;

5. Łukasz Bronakowski;

6. Mateusz Rembowski.

.

Zgodnie z regulaminem konkursu, po wylosowaniu miejsc, uczestnicy w ciągu 30 minut rozwiązywali test, przygotowany przez Komitet Organizacyjny.

Test zawierał 20 pytań z zakresu wiedzy o żołnierzach 2. Korpusu Polskiego i dowódcy gen. W. Andersie.

Jury konkursu stanowili: Jadwiga Motuk i Jacek Bednarczyk z ACE, Magdalena Siedlecka z I LO w Augustowie oraz Krzysztof Malinowski z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

.

Po zakończonym konkursie dyrektor ACE pan Bogdan Dyjuk ogłosił wyniki oraz wręczył nagrody laureatom i finalistom.

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu zostali:

.

.

I miejsce

Patrycja Ponikarczyk

Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej

Karol Skibicki

Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej

Magdalena Piecuch

Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego, ACE

II miejsce

Karolina Stupak

Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej

III miejsce

Martyna Szymczyk

I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza w Augustowie

Magda Murawska

Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego, ACE

Monika Paszkowska

Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego, ACE

.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Augustowie.

.

.