Młodzi wolontariusze z ACE pomagają powodzianom [2.06.2010 r.]

 Nikt nie pozostaje obojętny wobec tragedii, jaka spotkała mieszkańców terenów zalanych przez powódź.

Również uczniowie w Augustowskim Centrum Edukacyjnym postanowili przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji pod hasłem "Pomoc dla powodzian".

Informacja o organizacji zbiórki pieniężnej dla poszkodowanych w tegorocznej powodzi została wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń. Młodzież okazała się bardzo solidarna, 2.06.2010 r. zebrano łącznie 500 zł, które zostały wpłacone na wskazany rachunek Stowarzyszenia. Organizatorami akcji były wolontariuszki z klasy II sp.

Jednocześnie nasi wolontariusze przy współpracy z Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w dniach od 7 do 11 czerwca br. pełnili dyżury w wyznaczonym punkcie przyjmowania darów dla powodzian [ul. M. Konopnickiej 8]. Zebrane dary będą przekazane poszkodowanym rodzinom z gminy Gorzyce woj. podkarpackie.

 

Tekst Maria Wielgat - szkolny pedagog.

. .

.