.

Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters'2010

w ACE [marzec 2010 r.]

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters organizowana jest w roku 2010 po raz czwarty.

.

Jest to konkurs wiedzy o internecie przeznaczony dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli.

Konkurs przebiega w formie rywalizacji zespołowej, poszczególne drużyny składają się z 4 uczniów (niekoniecznie z jednej klasy) i nauczyciela prowadzącego.

Przyszli Mistrzowie Internetu uczestniczą w olimpiadzie w dwóch odrębnych kategoriach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

.

Tym najlepszym może być każdy, kto umie szybko i sprawnie radzić sobie z komputerem podłączonym do sieci,

potrafi pracować zespołowo i nie boi się wyzwań stawianych przez współczesne technologie.

Organizatorem olimpiady DialNet Masters jest Telefonia DIALOG S.A. Honorowym patronatem jest Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Partnerami merytorycznymi olimpiady są: Politechnika Wrocławska, Program CISCO Networking Academy, Google i Polski Uniwersytet Wirtualny.

W skład Jury olimpiady wchodzą przedstawiciele DIALOGu oraz Instytutu Teleinformatyki, Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

.

W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie aktualnie uczący się (wg stanu SIO na dzień 1.01.2010 r.)

w następujących typów szkół:

.

a) gimnazjum,
b) liceum ogólnokształcące,
c) liceum profilowane,
d) zasadnicza szkoła zawodowa,
e) technikum,
d) liceum zawodowe,
e) liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,
f) technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,
g) szkoły specjalne.

W olimpiadzie nie mogą brać udziału studenci szkół wyższych oraz uczniowie ze wszystkich typów szkół dla dorosłych, wieczorowych oraz policealnych.

Olimpiada organizowana jest w dwóch kategoriach wiekowych: dla gimnazjalistów oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

.

IV edycja Olimpiady organizowana jest według harmonogramu:

21.12.2009 r.

Start portalu dialnetmasters.pl

od 21.12.2009 r. do 22.01.2010 r.

Eliminacje wewnątrzszkolne, zapisy drużyn do udziału w olimpiadzie na portalu dialnetmasters.pl

od 1.03. do 12.03.2010 r.

I etap okręgowy w formie testów on-line

12.03.2010 r.

Ogłoszenie wyników I etapu okręgowych testów on-line.

Do II etapu okręgowego przechodzi 50 najlepszych drużyn z szkół gimnazjalnych i 50 najlepszych drużyn z szkół ponadgimnajalnych (tzn. z największą kolejną liczbą punktów) w całym okręgu.

od 18.03. do 19.03.2010 r.

II etap okręgowy w formie testów on-line

22.03.2010 r.

Ogłoszenie wyników po II etapie testów okręgowych on-line.

Po II etapie do ogólnopolskich półfinałów Olimpiady przechodzi 8 najlepszych drużyn gimnazjalnych i 8 najlepszych drużyn ponadgimnazjalnych z każdego okręgu.

PÓŁFINAŁY

organizowane na żywo "Mecze Mastersów" w szkołach w wybranych miastach Polski.

W każdym meczu bierze udział 16 drużyn.

13.04.2010 r.

Zielona Góra, V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego, ul. Św. Kingi 1;

14.04.2010 r.

Lubin (woj. dolnośląskie), Zespół Szkół nr 1, ul. Kościuszki 9;

15.04.2010 r.

Bielsko Biała, V Liceum Ogólnokształcące, ul. Słowackiego 45;

16.04.2010 r.

Kraków, Zespół Szkół Salezjańskich, os. Piastów 34;

20.04.2010 r.

Bydgoszcz, Gimnazjum nr 50, ul. Staszica 4;

21.04.2010 r.

Warszawa, Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka, ul. Kasprzaka 19/21;

22.04.2010 r.

Lublin (woj. lubelskie) - II Liceum Ogólnokształcące, im. Hetmana Jana Zamoyskiego ul. Ogrodowa 16.

Z każdego półfinału 3 najlepsze drużyny gimnazjalne i 3 najlepsze drużyny ponadgimnazjalne przechodzą do Wielkiego Finału Ogólnopolskiego.

17.06.2010 r.

WIELKI FINAŁ odbędzie się w Hali IASE we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1.

Zostanie rozegrany w formie na żywo "Meczu Mastersów" w dwóch kategoriach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

W każdym meczu finałowym weźmie udział 21 drużyn.

Najlepsza drużyna gimnazjalistów oraz najlepsza drużyna szkoły ponadgimnazjalnej wraz z opiekunami

otrzymają tytuł Mistrzów Internetu 2010.

.


.

W Augustowskim Centrum Edukacyjnym w 2010 r. po raz drugi przystąpiliśmy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Internecie DialNet Masters.

W szkolnym etapie rozgrywek o wejście do I etapu okręgowego olimpiady wystartowało 9 drużyn czteroosobowych z różnych klas Technikum nr 1.

Przewodnicząca Szkolnej Komisji Konkursowej pani Jadwiga Prawdzik i współpracujące nauczycielki: Małgorzata Krzywińska, Danuta Grajewska, Katarzyna Magdziarek przeprowadziły 15.01.2010 r. o godz. 1200 w pracowni komputerowej 1p pierwszą turę szkolnych rozgrywek w postaci zorganizowanego na platformie Moodle quizu złożonego z 30 pytań ustawionych na określony czas. Kapitan każdej drużyny otrzymał login i hasło do zalogowania się.

Po przeprowadzonym teście okazało się, że trzy drużyny nie zapisały raportów z wynikami uzyskanych punktów i czasu poświęconego na odpowiedzi.

W związku z zaistniałą sytuacją Szkolna Komisja postanowiła przeprowadzić powtórny test w formie drukowanej 19 i 20 stycznia 2010 r.

Zostało wyłonionych 5 drużyn z najwyższą punktacją i najkrótszym czasem rozwiązywania testu, które będą reprezentować szkołę podczas I etapu okręgowego olimpiady. 

.

Wszystkim uczestnikom rozgrywek szkolnych Olimpiady serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i trud włożony w udział...

Bez WASZEGO udziału nie odbyłby się ten szkolny etap DIALNET MASTERS.

Każda z 5 drużyn wybrała sobie nazwę oraz nauczyciela - opiekuna, który zarejestrował siebie i drużynę na stronie dialnetmasters.pl.

Ogółem do I etapu okręgowego olimpiady w całej Polsce zarejestrowało się aż 4563 drużyn.

.

Drużyny z Technikum nr 1, które wystartowały w I etapie okręgowym olimpiady:

.

Drużyna

Kapitan drużyny

Opiekun drużyny

"mmms"

Marcin Dziełak

kl. III ti

Katarzyna Magdziarek

"_error_"

Wioleta Jaroszewicz

kl. III if

Jadwiga Prawdzik

"Czarne kury"

Karol Kwiecień

kl. III if

Katarzyna Magdziarek

"Wiecznie głodni"

Łukasz Gryc

kl. IV if

Dorota Przystał

"Osiem"

Iwona Wiszniewska

kl. III if

Jadwiga Prawdzik

.

.

Drużyny z Technikum nr 1, po zarejestrowaniu, rozwiązywały testy etapu I-go w okresie 03.03.-09.03.2010 r.

Według zainteresowanych pytania w teście były bardzo trudne (typu wielokrotnego i pojedynczego wyboru), obejmowały szeroki zakres wiedzy o sieciach komputerowych, a na rozwiązanie każdego z nich przeznaczona była maksymalnie tylko minuta.

W tym roku I etap Olimpiady zakończył się sukcesem dla drużyny "Wiecznie głodni" z opiekunem panią Dorotą Przystał.

Drużyna awansowała do II-go etapu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, plasując się na 28 miejscu wśród 50 drużyn w okręgu nr 5.

 

Serdecznie gratulujemy uczniom z drużyny oraz  ich opiekunowi pani Dorocie Przystał,

kibicując w zmaganiach na kolejnym etapie i życząc dalszych sukcesów!

Zobacz otrzymany dyplom.

.

Wyniki I etapu testów on-line w okręgu nr 5.

porównanie w kategorii Gimnazja:

.

.

Miejsce

Drużyna

Szkoła

Czas

Wynik

1

"Dzieci z 3W"

Powiatowe Gimnazjum Publiczne (Płońsk)

29 min. 03 sek.

22 pkt.

9

"EloDreip"

Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie (Augustów)

29 min. 53 sek.

19 pkt.

.

.

porównanie w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

.

.

Miejsce

Drużyna

Szkoła

Czas

Wynik

1

"Twardzi Zawodnicy"

Liceum Ogólnokształcące w Sokółce (Sokółka)

26 min. 40 sek.

22 pkt.

28

"Wiecznie głodni"

Technikum Nr 1 w Augustowie (Augustów)

29 min. 25 sek.

17 pkt.

.

.

. .

.

.

Dyplomy i nagrody IV edycji Olimpiady w 2010 r.

.

Ü  Po I etapie okręgowym olimpiady członkowie oraz opiekunowie drużyn, które zakwalifikowały się do II etapu okręgowego, otrzymają od Organizatora drogą pocztową dyplomy:

 "Laureat I etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters".

Ü  Po II etapie okręgowym olimpiady członkowie oraz opiekunowie drużyn, które zakwalifikowały się do ogólnopolskich półfinałów otrzymają od Organizatora dyplomy:

 "Półfinalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters".

Ü  Członkowie oraz opiekunowie drużyn, które zakwalifikowały się do udziału w Wielkim Finale otrzymają od Organizatora dyplomy imienne:

"Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters".

Ü  Członkowie oraz opiekunowie drużyn, które zajęły 3 najwyższe miejsca podczas ogólnopolskich półfinałów, osobno w kategorii gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, otrzymują nagrody:

 odtwarzacze MP3 oraz zaproszenie na Wielki Finał.

Ü  Członkowie oraz opiekunowie drużyn, które zajęły 3 najwyższe miejsca podczas Wielkiego Finału, osobno w meczu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, otrzymują nagrody:

.

.

Wielki Finał

Drużyna szkoły gimnazjalnej

Drużyna szkoły ponadgimnazjalnej

1 miejsce

F Dyplomy Mistrzów Internetu;

F 5 netbooków; 

F Wycieczka do Szwajcarii – m.in. zwiedzanie CERN i wizyta w siedzibie Google;

F Półroczne prenumeraty magazynu CHIP.

F Dyplomy Mistrzów Internetu;

F 5 netbooków; 

F Wycieczka do Szwajcarii – m.in. zwiedzanie CERN i wizyta w siedzibie Google;

F Półroczne prenumeraty magazynu CHIP;

F Sprzęt CISCO do szkolenia z Akademii CISCO oraz szkolenie dla 2 nauczycieli.

2 miejsce

F 5 netbooków;

F 5 iPodów;

F dla szkoły telewizor plazmowy 40 cali.

F 5 netbooków;

F 4 indeksy na Polski Uniwersytet Wirtualny oraz voucher na szkolenie dla nauczyciela.

3 miejsce

F 5 netbooków.

F 5 netbooków.

.