.

Spotkanie opłatkowe  w ACE [22.12.2010 r.]

.

Coroczne spotkanie opłatkowe w Augustowskim Centrum Edukacyjnym zostało przygotowane

przez panią Annę Stankiewicz i panią Marię Ignatowską wraz z uczniami.

.

.

Uczestniczącym w spotkaniu wigilijnym pracownikom oraz zaproszonym emerytom i gościom świąteczne życzenia złożył dyrektor Centrum.

.

.

Część artystyczną przedstawili "Anonimowi Artyści" pod merytoryczną opieką pani Doroty Sikory i pana Krzysztofa Masłowskiego.

.

Regina Sobik ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

.

By ta maleńka miłość, co się w Betlejem zrodziła

spokojem i radością niebo i świat wypełniła.

By dłoń człowieka była tak wielka jak wszechświat cały

aby mógł się w niej schować bezpiecznie Jezus mały.

Aby pokój nam dany w ten wigilijny czas

pozostał już na zawsze w sercu każdego z nas.

.

.