.

Absolwenci anno domini 2009 w ACE [24.04.2009 r.]

W roku szkolnym 2008/09 ukończyli naukę uczniowie klas maturalnych:

I Liceum Profilowane

.

.

klasa

III ad

24 absolwentów

- wychowawca  pani Wioleta Stachurska

klasa

III zi

24 absolwentów

- wychowawca  pani Anna Stankiewicz

Technikum nr 1

.

.

klasa

IV ar

19 absolwentów

- wychowawca  pan Jacek Bednarczyk

klasa

IV eb

22 absolwentów

- wychowawca  pani Ewa Wiśniewska

klasa

IV g

27 absolwentów

- wychowawca  pani Alicja Zyskowska

klasa

IV h

30 absolwentów

- wychowawca  pani Jolanta Sowól

klasa

IV i

27 absolwentów

- wychowawca  pani Dorota Frąckiewicz

klasa

IV if

30 absolwentów

- wychowawca  pani Ilona Lubomska

.

 Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i hymnem.

Następnie "rys historyczny" kariery naukowej tegorocznych absolwentów  przypomniał dyrektor ACE pan Bogdan Dyjuk...

Przedstawiciele absolwentów złożyli wyrazy podziękowania swoim wychowawcom i dyrektorowi panu Bogdanowi Dyjukowi.

.

Za wszelkie osiągnięcia [naukowe, sportowe, działalność społeczną] wybitni zostali uhonorowani nagrodami...

.

Jeszcze wczoraj uczniowie a już dzisiaj absolwenci...

 

 otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, uścisk ręki i słowa otuchy na nowy etap życia...

Uczniowie klas pierwszych, zgodnie z szkolną tradycją, wręczyli absolwentom róże...