.

Konkurs "Kuchnie naszych sąsiadów" w ACE [5.06.2009 r.]

.

Czwarta edycja konkursu "Kuchnie naszych sąsiadów" odbyła się 5.06.2009 r. w pracowniach gastronomicznych w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.

Organizatorami byli nauczyciele ACE: Wioleta Stachurska, Małgorzata Puczyłowska, Alicja Zyskowska, Jerzy Wasilewicz.

Dyrektor ACE pan Bogdan Dyjuk  przywitał uczestników konkursu oraz przybyłych gości,

w tym Konsula Republiki Litewskiej w Sejnach pana Liudvikasa Milašiusa.

.

Startowało sześć trzyosobowych drużyn:

4 drużyny uczniów klas gastronomicznych Technikum nr 1,

jedna drużyna z II LO

oraz jedna drużyna z Grodzieńskiej Szkoły Elektrotechnicznej (co dało akcent międzynarodowy tej imprezie...).

Wśród zadań konkursowych było: przygotowanie jednej potrawy kuchni litewskiej z surowców zakupionych ze środków ACE,

zaprezentowanie sposobu jej podania oraz dekoracja stolika.

.

Wykonano smakowite potrawy: czenaki, gołąbki litewskie, nadziewaną pierś kurczaka, soczewiaki, chłodnik litewski.

.

 Komisja konkursowa w składzie: Wioleta Stachurska, Małgorzata Puczyłowska, Ewa Jakubowska, Władysława Augustynowicz, Jerzy Wasilewicz

oraz gość honorowy - Konsul Republiki Litewskiej w Sejnach pan Liudvikas Milašius przyznała nagrody. Nagrodami były dyplomy i książki o tematyce kucharskiej.

.

I miejsce uzyskał zespół

 z II Liceum Ogólnokształcącego: Magda Wasilewska, Maja Wasilewska, Robert Raczkowski;

II miejsce uzyskał zespół

z Grodzieńskiej Szkoły Elektrotechnicznej: Nadzieżda Peslia, Roman Brezitski, Jurij Bahdziewicz;

III miejsce uzyskał zespół

z ACE: Magdalena Chołko, Monika Kisielewska, Renata Olszewska.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez konsula litewskiego otrzymał zespół z ACE Adam Paul, Piotr Rółkowski, Michał Olbrecht.

.