.

Akcja "Honorowego krwiodawstwa" w ACE [10.09.2009 r.]  

.

.

10 września 2009 r. w ACE odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym akcja "Honorowego krwiodawstwa".

Uczniowie i pracownicy Centrum oraz inne zainteresowane osoby mogły oddać krew. Wszyscy byli pod opieką lekarzy i pielęgniarek.

Osoba, która chce oddać krew, musi spełniać następujące warunki:

.

ð musi być pełnoletnia i posiadać dokument potwierdzający tożsamość;

.

ð musi przebywać w kraju ponad 28 dni;

.

ð nie może być chora na żółtaczkę;

.

ð aktualnie musi być zdrowa;

.

ð musi ważyć powyżej 50 kg.

.

W tym dniu w ACE 52 osoby oddały krew, każda z nich po 450 ml.

Uczniowie, którzy oddawali krew,

 byli zwolnieni w tym dniu z zajęć lekcyjnych

oraz otrzymali paczkę łakoci.

.

Kontakt z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:

.

Odział w Suwałkach
ul. Szpitalna 60
16-400 Suwałki
Tel. 087-567-21-12

.

Na tej stronie znajdziesz więcej informacji - http://www.rckik.pl

.