Szkolny konkurs "Księgowy od zaraz" [22.02.2007 i 15.03.2007 r.]

W Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbyła się III edycja szkolnych zawodów z wiedzy o rachunkowości "Księgowy od zaraz", organizowanych przez panią Irenę Sienkiewicz, nauczycielkę przedmiotów zawodowych ekonomicznych w ACE.

Jest to konkurs wewnątrzszkolny, który propaguje wiedzę ekonomiczną wśród uczniów i zachęca ich do nauki rachunkowości w praktycznym zastosowaniu.

Konkurs "Księgowy od zaraz" przeprowadzono w dwóch etapach.

I etap odbył się  22.02.2007 r., w którym uczestniczyło 217 uczniów z klas:
I hd, II ar, IV ar/hd, III h, IV h, IV g, III g, III ad, II ad.

Komisja konkursowa, na podstawie opracowanego regulaminu, do II etapu kwalifikowała uczniów, którzy uzyskali co najmniej 13 punktów.

II etap odbył się dnia 15.03.2007 r., uczestniczyło w nim zakwalifikowanych 12 uczniów z klasy IV ar/hd oraz II ad.

Konkurs w edycji 2007, wygrały:

I miejsce

Raducha Jolanta

klasa IV ar/hd

Technikum nr 1,

II miejsce

Kamińska Katarzyna

klasa IV ar/hd

Technikum nr 1,

III miejsce

Leszkiewicz Barbara

klasa IV ar/hd

Technikum nr 1,

IV miejsce

Dąbrowska Jolanta

klasa IV ar/hd

Technikum nr 1.

Zwycięzcy otrzymali rzeczowe upominki do sprawnego liczenia oraz ocenę celującą z przedmiotu na zakończenie semestru. Organizatorzy zachęcają do licznego udziału w kolejnych edycjach,

a laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.