Pożegnanie licealistów [15.04.2005 r.]

chwila zadumy

"Tak niedawno żeśmy się poznali,
a już dziś rozstania nadszedł czas...".


Tegoroczni absolwenci I Liceum Profilowanego w ACE przetarli szlak wszystkim gimnazjalistom
i rozpoczęli bój o nową maturę.

Liceum ukończyło 88 absolwentów w profilach:

- usługowo - gospodarczym,
- zarządzanie informacją,
- ekonomiczno - administracyjnym,
- socjalnym,
- elektronicznym.

godnie reprezentujcie mury naszej szkoły...

Wyróżnieni wychowankowie osobiście otrzymali  gratulacje z rąk pana Dyrektora.

Iwona Kretowicz

Anna Jurczewska

Agnieszka Borkowska

Justyna Krachel