Audit certifikujący w ACE [7 11.02.2005r.]

W dniach od 7. do 11. lutego 2005 r.  Augustowskie Centrum Edukacyjne poddane zostało auditowi certyfikacyjnemu

na zgodność wprowadzonego systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:20001.
Cała szkolna społeczność Centrum: nauczyciele, rodzice, uczniowie uczestniczący w obserwowanych zajęciach, pracownicy niepedagogiczni

oraz szczególnie pani Zofia Węgrzynowicz - pełnomocnik dyrektora ds. jakości, byli bardzo mocno zaangażowani w pracę na rzecz funkcjonowania systemu zarządzania jakością w ACE.

Audit, prowadzony przez firmę zewnętrzną,  potwierdził zgodność wdrożonego w ACE systemu zarządzania jakością z normą

i stwierdzono, że ACE otrzyma certyfikat ISO. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbędzie się w Centrum w dniu 8.03.2005 r.

 

Inne dokumenty na temat ISO.