Podsumowanie konkursu "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich" [12.01.2005 r.]

W czerwcu 2004 r. ACE zdobyło, dzięki zaangażowaniu  pani wicedyrektor Krystyny Osakowicz oraz pana dyrektora Bogdana Dyjuka, nagrodę II stopnia w konkursie na najlepszy "Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej Szkoły Zawodowej Województwa Podlaskiego".
Konkurs był realizowany w ramach Programu PHARE 2001 SSG "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich".

Uścisk dłoni pani Kurator

Podsumowanie realizacji konkursu odbyło się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w styczniu 2005 r. Dyrektor ACE mgr Bogdan Dyjuk zaprezentował Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, przygotowany na konkurs.

ACE, jako jedna z nagrodzonych szkół, otrzymała certyfikat
oraz sprzęt IT wartości ok. 25000 
.