Pielgrzymka duchowej odnowy [5 - 8 października 2005]

KRAKÓW

 
„Niech tu dokonuje się dzieło duchowej odnowy mężczyzn i kobiet,

młodzieży męskiej i żeńskiej, służb liturgicznej ołtarza – wszystkich"

 

Te słowa Jana Pawła II stała się drogowskazem duchowym uczniów klas maturalnych oraz nauczycieli ACE,  pielgrzymujących do sanktuariów - Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej, Jasnej Góry.

Inicjatorem i organizatorem tego wielkiego przedsięwzięcia (w pielgrzymce wzięło udział 196 uczniów) był ksiądz Ireneusz Czyżewski.

Pierwszym miastem na trasie naszego pielgrzymowania był Kraków, nazwany też "polskim Rzymem".

Miasto licznych pamiątek narodowych i religijnych.

Niesamowite wrażenie robią stare, wąskie uliczki Jagiellońskiego Grodu
oraz Wawel, gdzie historia narodu polskiego jest obecna.

 

 Krypta na Wawelu.

Dzwon Zygmunta.

 Relikwie Świętego Wojciecha.

"Bóg Stwórca"

 - najsłynniejszy witraż

 u oo. Franciszkanów

Kraków, Franciszkańska 3

to najbardziej znany adres w mieście.

Pałac Biskupów, z okna którego zdawało się,

że słyszeliśmy słowa Jana Pawła II

 

- „Musicie być mocni mocą wiary!

Dziś tej moc bardziej Wam potrzeba

niż w jakiekolwiek epoce dziejów".


Pokrzepieni duchem Miasta Papieża,

pojechaliśmy do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Prosiliśmy za przyczyną św. Faustyny o siłę, o łaskę, o pokój i poznanie prawdziwej drogi

dla ludzi młodych – tegorocznych maturzystów.

    zapraszamy dalej ....