.

Wyjazd studyjny nauczycieli ACE do Niemiec i Holandii [27.03 – 04.04.2004 r.]

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Leonardo da Vinci" zaprosiło 20 nauczycieli ze szkół suwalskich i augustowskich, kształcących uczniów w różnych zawodach, do udziału w projekcie "Kształcenie zawodowe uczniów a rynek pracy".

Celami projektu dla partnerów niemieckich było poznanie polskiego systemu kształcenia zawodowego oraz wymiana doświadczeń z polskimi kolegami w zakresie metodyki nauczania, a dla nauczycieli suwalskich i augustowskich szkół poznanie niemieckich programów i metod nauczania z zakresu kształcenia zawodowego; zapoznanie się z formami współpracy szkół z zakładami pracy; wymiana doświadczeń z zakresu korelacji między metodyką nauczania przedmiotów zawodowych a skutecznością absolwentów w poszukiwaniu pracy.

.

W ramach tego projektu zrealizowano dziewięciodniowy wyjazd studyjny

do Niemiec (miasto Papenburg w Dolnej Saksonii) oraz Holandii (miasto Groningen – 1 dzień).

W projekcie tym wzięły udział nauczycielki z ACE: Krystyna Osakowicz, Ewa Wiśniewska, Iwona Grabowa i Jadwiga Prawdzik.

Polska grupa mieszkała w Ośrodku Historyczno-Ekologicznym w Papenburgu (Niemcy - Dolna Saksonia).

.

.

W Papenburgu nauczyciele zwiedzali dwie szkoły zawodowe, które posiadają wspaniale wyposażone pracownie do kształcenia praktycznego.

Nauczyciele uczestniczyli również w spotkaniu z doradcą zawodowym miasta Papenburg, poznając jego zadania oraz rolę miejscowego urzędu pracy w zakresie przygotowania uczniów do aktywnego poszukiwania pracy.

Szczegółową relację z pobytu można przeczytać ð

.

..