Kursy dla repatriantów [lipiec - sierpień oraz listopad 2004 r.]

Centrum Kształcenia Ustawicznego w ACE prowadziło kursy języka polskiego i adaptacyjne dla repatriantów z woj. podlaskiego oraz województw ościennych (lubelskie, warmińsko-mazurskie). Zajęcia prowadzili nauczyciele języka polskiego pracujący w naszym Centrum oraz zatrudnieni specjaliści.

pierwsze spotkanie

W kursach uczestniczyli Polacy wywiezieni podczas wojny do Kazachstanu lub ich dzieci i wnuki już tam urodzone. Zdecydowali się oni powrócić do Polski, aby rozpocząć nowe życie. Była to dla nich trudna decyzja, gdyż często  musieli zostawić cały dobytek oraz najbliższych.    

Najstarsza uczestniczka kursu miała 84 lata, a została wywieziona do Kazachstanu jako pięcioletnie dziecko.  

Celem organizacji takich kursów jest pomoc powracającym rodakom w odnalezieniu się w nowej dla nich sytuacji, pokonaniu trudności adaptacyjnych, pomoc przy szukaniu pracy oraz doskonalenie czynnego języka polskiego.

Na pierwszym spotkaniu uczestnicy zapoznali się z programem oraz przedstawili własne oczekiwania.

Podczas różnorodnych zajęć poznawali również kulturę i literaturę polską.

wręczanie zaświadczeń i upominków

była to wiekowo zróżnicowana grupa

Na kursie panowała rodzinna atmosfera.

Uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu oraz upominki.

Było to ogromne przeżycie zarówno dla uczestników jak i prowadzących.