Awaria centralnego ogrzewania [listopad 2004]

budynek oraz infrastruktura s± starsze niż najstarsi uczniowie

W listopadzie b. r. miała miejsce awaria instalacji grzewczej. Stare skorodowane rury spowodowały niekontrolowany wyciek wody.

 

Gdy przebywali¶my w jednym miejscu, to niebezpiecznie wzrastał poziom wody w mózgu (przynajmniej niektórym), a gdy udawali¶my się w inne miejsce, to niebezpiecznie zaczynało nas suszyć (z braku wody oczywi¶cie).

może dokopi± się do żyły złota .. Wszędzie szukano usterki. warunki pracy były trudne

Sprawna ekipa szybko uporała się z awari±.