.

Drzwi otwarte w naszej szkole [21 III 2003 r.]

W ten piątek marca do naszej szkoły, jak co roku, przyszło tylu uczniów...

że wszystko było nagrywane, a Pan Dyrektor musiał chodzić z obstawą...

.

Na sali gimnastycznej odbyły się różne ciekawe występy... A nad całością czuwał D. J. AFRO! :))

.