Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej w ACE

Spotkanie z krytykiem [10.03.2003 r.]

W ramach współpracy z innymi bibliotekami w naszej szkole odbyło się, zorganizowane wspólnie z Biblioteką Miejską, spotkanie z krytykiem literackim Waldemarem Smaszczem.

Były to już kolejne zajęcia - tym razem na temat miłości odzwierciedlonej w twórczości poetów polskich.

Szanowny krytyk wygląda tak.

W tym spotkaniu uczestniczyły klasy maturalne i przedmaturalne. Młodzież chętnie korzysta z takich form zajęć.

Stanowi to dla nich powtórkę materiału przedstawioną w tak ciekawy sposób.