.

Prawybory w ZSB-E [17 IX 2001 r.]

W Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych w Augustowie 17 września 2001r. odbyły się prawybory

przed wyborami do Sejmu IV kadencji oraz wyborami do Senatu V kadencji.

Zostały zorganizowane wraz z uczniami przez panią Annę Stankiewicz, nauczycielkę historii i wosu.

W wyborach parlamentarnych, których termin w Polsce ustalono na 23 września w 2001 r., zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą.

Po raz pierwszy od 1991 r. w wyborach do Sejmu wszystkich 460 posłów wybiera się w okręgach wyborczych.

.

.

Na początku były namysły, dyskusje, czytanie agitującej prasy, spotkania z kandydatami...

.

.

Wszystko było pod kontrolą "mężów zaufania". Gotowość komisji była widoczna. Należało się odszukać na listach wyborców...

.

.

.

Głosowanie było dokonywane z dumą i godnością osobistą,

niekiedy jako bardzo tajne...

A po zakończeniu urnę dostarczono ekspresem w wyznaczone miejsce.

.

.

Liczenie głosów było szybkie i sprawne oraz rzetelne...

Na wyniki czekaliśmy z niecierpliwością, co niektórych mocno wyczerpało...

..