.

Inauguracja roku akademickiego w naszej szkole [12 X 2001 r.]

Po raz pierwszy poszerzono ofertę edukacyjną w Augustowie o możliwość nauki na poziomie akademickim.

Inauguracja roku akademickiego odbyła się w auli naszej szkoły.

 .

Kiedy przybyła studencka brać, rozpoczęły się przemowy i ślubowanie, wręczono indeksy.

.

 .

Odśpiewano "Gaudeamus" oraz inne dźwięki, wspominano własne studenckie czasy. Wzniesiono "symboliczny" toast za pomyślność przedsięwzięcia.

{Czyżby zapisy pierwszej studentki ?}

.

.