.

Inauguracja roku szkolnego 2001/02 w ZSB-E [3 IX 2001 r.]

W Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych w Augustowie 3 września 2001r. uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny...

.

Były przemówienia zaproszonych gości, powitanie nowych uczniów oraz plany na przyszłość.

.

.

Wszyscy przybyli młodzi ludzie wyrazili swoją postawą gotowość podjęcia trudu nauki...

.

.

Otwarcie nowej w pełni skomputeryzowanej pracowni językowej podniesie jakość efektów naukowych...