.

Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej.  

Umowa z WSiP. [3.04.2001 r.]

.

3 kwietnia 2001 roku patronat nad Ośrodkiem przejęły Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S. A.

Dzięki temu Ośrodek wzbogaci się o nowe tytuły, a w ramach umowy  będziemy organizować spotkania promocyjne z autorami podręczników

dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z całego powiatu augustowskiego, eksponować otrzymane książki i podręczniki, udostępniać je zainteresowanym osobom.

Przyczyni się to do rozpowszechniania przekazywanych przez Wydawcę materiałów informacyjnych i reklamowych wśród nauczycieli.

 .

Bogata baza Ośrodka upoważniła nas do wystąpienia z podobną propozycją do innych wydawnictw.

Na Targach Książki Edukacyjnej wystąpiliśmy o nawiązanie stałej współpracy do ponad 40 innych wydawnictw, licząc na sporadyczne, nieodpłatnie przekazywanie publikacji naszemu Ośrodkowi.

Mimo trudnej sytuacji finansowej szkolnictwa staramy się wszelkimi sposobami wzbogacać nasz księgozbiór.

.