.

Lata historii ...

Wykaz szkół funkcjonujących w ZSB–E oraz w ACE.

Przedstawiamy listy absolwentów klas tych szkół, 
w których nauka kończyła się egzaminem dojrzałości, a obecnie maturą.

Za ewentualne pomyłki bardzo przepraszamy. {Kolejne listy w przygotowaniu...}


Szanowny Absolwencie ACE.

W Augustowskim Centrum Edukacyjnym od lat podejmowane są działania w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych.

W celu zapewnienia uczniom jak najlepszej oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb rynku pracy,
prowadzimy systematyczne badania losów zawodowych absolwentów Centrum.

Badaniem obejmujemy wszystkich uczniów ACE kończących naukę w technikum i zasadniczej szkole zawodowej.

Uzyskane informacje są wykorzystywane, aby aktualizować oraz dostosować naszą ofertę edukacyjną do potrzeb uczniów i pracodawców.

Prosimy o pobranie i wypełnienie ankiety

dotyczącej losów zawodowych absolwenta ACE

oraz wysłanie w terminie do końca listopada każdego roku

ankiety (plik jako załącznik do listu) na adres:

absolwent@acedu.pl

.

DZIĘKUJEMY za zainteresowanie.

 .