Informacja o tym, kto może się kształcić w branżowej szkole  II stopnia i jakie wymagania musi spełnić.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  • posiadają Świadectwo uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub BS I st. / Świadectwo czeladnicze, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym na poziomie technika., którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie 

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.  Po zdaniu egzaminu maturalnego i uzyskaniu świadectwa dojrzałości możliwa jest kontynuacja nauki na studiach wyższych.

(Na lata szkolne 2020/2021–2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.) 

Starając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia w Augustowskim Centrum Edukacyjnym należy złożyć następujące dokumenty:
-   Wniosek o przyjęcie (dostępny w sekretariacie szkoły)
-   Dwa zdjęcia
-   Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia
-   Świadectwo uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej/BS I st. / Świadectwo czeladnicze, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
-   Badanie lekarskie (skierowanie na badania lekarskie uczeń otrzymuje w sekretariacie szkoły)

Wniosek i dokumenty należy złożyć do 23 sierpnia 2021 w sekretariacie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w  Augustowie w godzinach od 8.00 do 15.00

 

Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
Al. Kard. Wyszyńskiego 3
16-300 Augustów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 87 6432861
+48 87 6432861 wew. 34
https://acedu.pl