Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej w Augustowskim Centrum Edukacyjnym

ogłasza
POWIATOWY KONKURS na recenzję książki pt.
„Radzę, przeczytaj…”

przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach:
    - gimnazjum
    - szkoły ponadgimnazjalne
  2. Prace konkursowe powinny się mieścić w na jednej stronie formatu A 4 (czcionka 12).
  3. Recenzja powinna być opatrzona pseudonimem autora oraz informacją o rodzaju szkoły.
  4. Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, klasa, szkoła, nazwisko nauczyciela-opiekuna, telefon kontaktowy.
  5. Prace konkursowe należy składać do 27.11.2017r. w bibliotece ACE lub przesłać na adres:

Augustowskie Centrum Edukacyjne (Biblioteka)16-300 Augustów (konkurs-recenzja)

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 06.12.2017r. Informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej ACE

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie! Czekają atracyjne nagrody!

Tel. kontaktowe: 876432871, 697501523

 

Tel. kontaktowe: 876432871, 697501523