ZŁOŻENIE DEKLARACJI do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec lipiec 2020 r. przez uczniów, którzy NIE ZDALI egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r.,
mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. do dyrektora Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Deklarację (do pobrania załącznik 3) należy ze zrozumieniem czytelnie wypełnić i przekazać do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej do 30.03.2020 roku.

Jolanta Sowól