TECHNIK BUDOWY JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin z dwóch kwalifikacji składających się na zawód technik budowy jednostek pływających:

- MG.22. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających
- MG.33. Organizacja budowy i remontu jednostek pływających

CYKL KSZTAŁCENIA - 4-letni

OPIS PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH: Kształcenie teoretyczne na kierunku technik budowy jednostek pływających odbywa się w pracowniach i warsztatach szkolnych oraz stoczni produkcyjnej i remontowej. Podczas zajęć uczeń zostaje przygotowany do wykonywania takich zadań zawodowych jak na przykład:

  1. prefabrykowanie i montowanie kadłuba jednostek pływających;
  2. wykonywanie prac remontowych i modernizacyjnych kadłuba jednostek pływających;
  3. opracowywanie dokumentacji warsztatowej oraz procesów technologicznych obróbki, prefabrykacji, montażu, wyposażania, remontu i modernizacji konstrukcji kadłubów jednostek pływających z wykorzystaniem technik komputerowych;
  4. badanie właściwości materiałów stosowanych w budownictwie okrętowym;
  5. wykonywanie i nadzorowanie prac związanych z montażem kadłubów, ich wyposażaniem oraz remontami kadłubów jednostek pływających.

Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w darmowym kursie, pozwalającym na uzyskanie patentu sternika motorowodnego i żeglarza jachtowego.

{gallery}TBJP{/gallery}