• od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
  • od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia 2020r. – uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na ewentualną zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie,
  • 12 sierpnia 2020r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • od 13 do 18 sierpnia br. - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  • 19 sierpnia 2020r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.,

Drodzy kandydaci, bardzo prosimy o jak najszybsze dostarczanie dokumentów. Dzięki Wam proces rekrutacji może przebiegać sprawniej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.