Drodzy absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia,

zapraszamy Was do 2-letniej Branżowej Szkoły II stopnia.

Proponujemy zajęcia w trybie zaocznym (raz w miesiącu w sobotę i niedzielę). Kształcenie obejmuje przedmioty ogólnokształcące (język polski, język angielski, matematyka, informatyka).

Kształcenie zawodowe zostanie zorganizowane w postaci  kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych w Centrach Kształcenia Zawodowego.

Ukończenie Branżowej Szkoły II stopnia daje możliwość przystąpienia do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości, a także uzyskanie  dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

  1. Jakie dokumenty są niezbędne?
  1. Wniosek o przyjęcie na semestr I klas I Branżowej Szkoły II stopnia (link)
  2. Klauzula informacyjna (link)

Obydwa dokumenty czytelnie wypełnione i podpisane należy złożyć w sekretariacie ACE

  1. O jakich terminach trzeba pamiętać?

- 15.06.-10.07.2020r.(do godz. 15.00) – złożenie wniosku o przyjęcie na semestr I klas I BS II stopnia

- 26.06.-19.07.2020r.(do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia Branżowej     
   Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej

- 19.08.2020r. godz. 10.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych