Rada pedagogiczna odbędzie się w dwóch terminach:

26 sierpnia 2019r. o godz. 10.00 - temat: podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

28 sierpnia 2019r. o godz. 12.00 - temat: organizacja roku szkolnego 2019/2020

Obecność obowiązkowa.