MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

Osoba kształcąca się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie posiada następujące umiejętności:

 • montowania systemów suchej zabudowy;
 • wykonywania robót malarskich;
 • wykonywania robót tapeciarskich;
 • wykonywania robót posadzkarskich;
 • wykonywania robót okładzinowych;
 • posługiwania się językiem obcym ukierunkowanym zawodowo;
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy;

Podczas nauki na kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczeń ma możliwość poszerzenia swoich umiejętności zawodowych ucząc się na najnowocześniejszym sprzęcie w swej dziedzinie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
BD.04 „Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych” odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.

Absolwenci kierunku nauczania monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Mogą pracować jako:

 • monterzy systemów suchych zabudów
 • malarze
 • tapeciarze
 • posadzkarze
 • glazurnicy
 • oraz wiele innych stanowisk związanych z pracami wykończeniowymi.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia będzie miał możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia i uzyskania kwalifikacji na poziomie technika oraz zdania matury.

 

Logowanie