Artykuły

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – Bądź na TAK dla kreowania swojej przyszłości!

O kierunku TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU w skrócie:

Jest to bardzo ciekawy zawód poszukiwany na europejskich rynkach pracy! Łączy umiejętności artystyczne oraz wiedzę o roślinach i budownictwie.

Możliwości zatrudnienia
Technik architektury krajobrazu może być zatrudniony w:

 • w wydziałach architektury samorządów terytorialnych jako asystent projektanta,
 • jako prywatny przedsiębiorca (właściciel firmy projektowej/ wykonawczej),
 • w biurach ochrony i zarządzania środowiskiem przy firmach budowlanych (również przy budowie dróg),
 • w pracowniach architektury i urbanistycznych, 
 • w instytucjach z rozległymi terenami zieleni (np. sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, osiedla mieszkaniowe),
 • w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni,
 • przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery),
 • w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni,
 • biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni,
 • w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. pilarek spalinowych, wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach.

  Zawód technik architektury krajobrazu daje uprawnienia rolnicze!

 

Nauka w klasie Technik Architektury Krajobrazu trwa 4 lata.

W tym czasie:

 • Poznasz teoretyczne podstawy zawodu

W pierwszej klasie zaczynamy od przedmiotu „Podstawy architektury krajobrazu”, który pozwoli Ci zapoznać się z historią architektury i sztuki ogrodowej, czynnikami kształtującymi krajobraz naturalny i sposobami jego ochrony. Poznasz także inne typy krajobrazów. Odkryjesz bardzo dużą grupę roślin ozdobnych, ich produkcję, wymagania, zasady pielęgnacji, walory dekoracyjne i zastosowanie. To wszystko na przedmiocie "Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu". Powyższe umiejętności połączysz z wiedzą na temat rysunku odręcznego i technicznego podczas zajęć z przedmiotu „Projekty obiektów architektury krajobrazu". Wtedy nauczysz się jak prawidłowo zaprojektować ogród przydomowy, teren zieleni osiedlowej, przy budynku użyteczności publicznej, park w centrum miasta czy inny obiekt arch. kraj. Poza pracą planistyczną w tym zawodzie ważna jest również umiejętność zakładania i pielęgnacji zieleni. „Prace w obiektach arch. kraj." to zajęcia najczęściej spędzane na świeżym powietrzu. W praktyce poznasz zasady zakładania różnych aranżacji ogrodowych począwszy od robót ziemnych, a skończywszy na pracach porządkowych. Znajdziesz tam również podstawy geodezji oraz florystyki. Poznasz „Przepisy ruchu drogowego kategorii T” (nazwa przedmiotu), które pozwolą Ci przystąpić do egzaminu na prawo jazdy ciągnikiem. Aby stosownie wycenić swoją pracę zdobędziesz umiejętność prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności (przedmioty: „Kosztorysowanie w arch. kraj” i „Działalność gospodarcza”). Choć zawód architekta krajobrazu ma bogatą tradycję,  w Polsce został oficjalnie wprowadzony dopiero po koniec XX wieku. W ostatnich latach cieszy się ogromną popularnością, dorównującą powodzeniu w krajach Europy Zachodniej. Przedmiot „Język obcy zawodowy” pozwoli na odbywanie praktyk również za granicą.

 • Odbędziesz praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbędziesz w miejscach związanych z planowaniem, urządzaniem oraz pielęgnacją terenów zieleni. Będą to np. gospodarstwa ogrodnicze, pracownie projektowe, geodezyjne, firmy zajmujące się gospodarką zieleni miejskiej, wydziały w jednostkach administracyjnych: ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego itp., sklepy ogrodnicze czy kwiaciarnie. Później, w tych zakładach będziesz szukał zatrudnienia lub założysz własną działalność :)

 • Szkoła zapewni Ci dobre warunki do nauki

Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzą wykwalifikowani nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W ramach poszerzania perspektyw przyszłych techników na lekcje zapraszani są również profesjonaliści i właściciele firm z branży ogrodnictwa.

Kształcenie zawodowe odbywa się m.in. w pracowni rozmnażania roślin, komputerowej (z programami graficznymi), wyposażonej w stoły kreślarskie oraz na terenie szkoły z użyciem narzędzi ogrodniczych i geodezyjnych. Większość lekcji odbywa się w sali zwanej „Zielony pawilon”, wyposażonej w wiele pomocy dydaktycznych, z bezpośrednim wyjściem na teren szkoły. W 2015 roku uczniowie pod opieką nauczycielki zawodu stworzyli ścieżkę dydaktyczną, obejmującą oznaczenia roślin i rabatę ozdobną przy budynku szkoły.

W celu inspirowania się do tworzenia projektów i nadążania, za tym dynamicznie rozwijającym się zawodem, uczniowie biorą udział w wycieczkach i targach branżowych. Przyszli technicy mogą zdobywać wiedzę i umiejętności również podczas zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych, trwających 4 tygodnie. Dzięki rozwijaniu zainteresowań wielu uczniów z naszego technikum odniosło sukcesy na ogólnopolskich olimpiadach i kontynuuje kształcenie na uczelniach wyższych.

Kierunek technik architektury krajobrazu znalazł się w wykazie zawodów nadających kwalifikacje przydatne do prowadzenia działalności rolniczej (daje uprawnienia m.in. do: przejmowania gospodarstw rolnych i pozyskiwania środków z funduszy unijnych).

W bibliotece szkolnej zgromadzony został bogaty zbiór literatury fachowej dostępnej na każde życzenie ucznia.

 • Rozwiniesz zainteresowania i zrobisz krok do przyszłej współpracy

Architektura krajobrazu to kierunek dla kreatywnych, poszukiwaczy innowacyjnych rozwiązań, kreatorów otaczającej przestrzeni i zwolenników ekologii. W związku z tym, prowadzący zajęcia inicjują wycieczki krajoznawcze oraz wizyty na targach branżowych, np. „Gardenia”, „Green Days – Międzynarodowe Dni Zieleni. Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu”, „Zieleń to życie”. Byliśmy gośćmi Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej, dzięki czemu poznaliśmy charakterystykę studiów na kierunku architektura krajobrazu. W ramach zajęć odwiedzamy m.in. zabytkowe parki, założenia pałacowo-ogrodowe, ogrody zoologiczne, szkółki roślin ozdobnych i produkcji roślinnej. Spacerujemy po augustowskich terenach zieleni, aby dokładnie poznać i przeanalizować otaczającą nas przestrzeń. Współpracujemy z Urzędem Miasta przy jego upiększaniu, sadząc drzewka. Dbamy o teren szkoły, również o jego granicę, która jest wizytówką naszego Centrum. Bierzemy udział w akcjach patriotycznych (np. utworzenie i ustawienie kompozycji nagrobnych na zapomnianych pomnikach), świątecznych (kiermasz ręcznie wykonanych kartek bożonarodzeniowych) i ekologicznych, takich jak sprzątanie świata oraz w wielu wydarzeniach w życiu szkoły. Przygotowujemy scenerie, ozdoby i upiększamy roślinami wejście i wnętrza budynku szkoły. Przygotowujemy wystawy prac artystycznych i odnosimy sukcesy w konkursach, np. na nakrywanie stołów, podczas którego uczniowie mają za zadanie w niebanalny sposób przygotować nakrycie na obiad bożonarodzeniowy czy wielkanocny.

Wszystkie te działania służą aktywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym i atrakcyjnemu poznawaniu historycznych oraz współczesnych założeń ogrodowych i trendów w ich projektowaniu.

Ponadto jako uczeń naszego technikum możesz konkurować ze swoimi rówieśnikami w całej Polsce. Nasi absolwenci odnosili sukcesy szczególnie w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, co było przepustką na uczelnie wyższe o charakterze przyrodniczym. Uczniowie mają również szansę na dobre wyniki egzaminów wstępnych z rysunku na takie kierunki jak: architektura i urbanistyka czy architektura wnętrz. Poza tradycyjną sztuką projektowania zajęcia w naszym technikum pozwalają na rozwijanie umiejętności posługiwania się graficznymi programami komputerowymi.

Zobacz filmik zrealizowany z udziałem naszych uczniów :)

https://www.youtube.com/watch?v=zQ6UEuZvTko

Cykl kształcenia

Uczniowie kierunku TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU w AUGUSTOWSKIM CENTRUM EDUKACYJNYM zdobywają zawód w dwóch kwalifikacjach:                                  

 - R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

- R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Jeżeli zdasz egzaminy z zakresu dwóch kwalifikacji oraz osiągniesz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Więcej informacji na ten temat - www.KOWEZiU.pl oraz informator o egzaminach zawodowych.

41