Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2020/21
w szkołach dla młodzieży w ACE

UWAGA! Podręczniki do klas I proszę kupować dopiero po zakończonej rekrutacji i uzyskaniu informacji do jakiej klasy uczeń został przyjęty.

Oddziały w Technikum nr 1

Technik budownictwa  

klasa II b -po gimnazjum

klasa II b - po szkole podstawowej

klasa III b klasa IV b
Technik mechatronik klasa I mct

klasa II mct - po gimnazjum

klasa II mct - po szkole podstawowej

klasa III mct klasa IV mct
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
 

klasa II g - po gimnazjum

klasa II g - po podstawowej

   klasa IV g
Technik informatyk

klasa I if

 

klasa II if- po gimnazjum

klasa II if - po szkole podstawowej

klasa III if klasa IV if
Technik handlowiec

klasa I hd

 

klasa II hd- po gimnazjum

klasa II hd - po szkole podstawowej

klasa III hd klasa IV hd
Technik architektury krajobrazu   klasa III ak  
Technik hotelarstwa

klasa I h

 

klasa II h - po gimnazjum

klasa II h - po szkole podstawowej

 klasa III h  

 

Oddziały wBranżowej Szkole I Stopnia nr 1

Monter zabudowy irobót wykończeniowych wbudownictwie klasa I mrw

klasa II mrw - po gimnazjum

klasa II mrw - po szkole podstawowej
klasa III mrw
Klasa wielozawodowa klasa I aw/bw

klasa II aw/bw - po gimnazjum

klasa II aw/bw - po szkole podstawowej
klasa III aw/bw
Elektryk

klasa I el

klasa II el - po gimnazjum

klasa II el - po podstawowej