Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2018/19
w szkołach dla młodzieży w ACE

Oddziały w Technikum nr 1

Technik budownictwa klasa I b klasa II b klasa III b klasa IV b
Technik mechatronik klasa I mct klasa II mct klasa III mct klasa IV mct
Technik żywienia i usług gastronomicznych   klasa II g klasa III g klasa IV g
Technik informatyk klasa I if klasa II if klasa III if klasa IV if
Technik handlowiec klasa I hd  klasa II hd   klasa IV hd
Technik architektury krajobrazu  klasa I ak    klasa III ak  
Technik hotelarstwa  klasa I h
 klasa II h   klasa IV h

 

Oddziały wBranżowej Szkole I Stopnia nr 1

Monter zabudowy irobót wykończeniowych wbudownictwie klasa I mrw klasa II mrw
Klasa wielozawodowa klasa I aw/bw klasa II aw/bw

 

Oddziały wZasadniczej Szkole Zawodowej nr 1

Zawód monter zabudowy irobót
wykończeniowych wbudownictwie
712905

klasa III mrw
Klasa wielozawodowa klasa III aw/bw

Logowanie