Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2021/22
w szkołach dla młodzieży w ACE

UWAGA! Podręczniki do klas I proszę kupować dopiero po zakończonej rekrutacji i uzyskaniu informacji do jakiej klasy uczeń został przyjęty.

Oddziały w Technikum nr 1

Technik budownictwa klasa I b   klasa III b klasa III bg klasa IV b
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
klasa Ig   klasa III g klasa III gg  
Technik informatyk

klasa I if

klasa II if klasa III ifa, III ifb klasa III ifg klasa IV if
Technik mechatronik   klasa II mct klasa III mct klasa III mctg

klasa IV mct

Technik handlowiec

klasa I hd 

 klasa II hd klasa III hd klasa III hdg klasa IV hd
Technik hotelarstwo   klasa II h klasa III h klasa IIIhg klasa IV h
Technik architektury krajobrazu         klasa IV ak

 

Oddziały wBranżowej Szkole I Stopnia nr 1

Monter zabudowy irobót wykończeniowych wbudownictwie klasa I mrw klasa II mrw klasa III mrw klasa III mrg
Klasa wielozawodowa klasa I aw/bw klasa II aw/bw klasa III aw/bw klasa III awg/bwg
Elektryk

klasa I el

klasa II el klasa III el klasa III elg