Artykuły

 Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ACE w roku szkolnym 2020/21

          Technikum nr 1 (4 letnia szkoła ponadgimnazjalna)

zawód klasa wychowawca
technik budownictwa 311204 II bg Dorota Sikora

III b

Anna Prawdzik

IV b

Iwona Węgrzynowicz
technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

II gg

Izabela Dzikowska

IV g

Violetta Puzio
technik hotelarstwa 422402

II hg

Wioleta Stachurska
III h Agnieszka Dziądziak
 technik handlowiec 522305   II hdg Ewa Chodacz
III hd Monika Paczyńska
IV hd Małgorzata Sudnik
technik informatyk 351203     II ifg Beata Aleszczyk
III if Katarzyna Magdziarek
IV if_a Joanna Michałowska
IV if_b Stanisław Kirvel
 technik architektury krajobrazu 314202  III ak Jadwiga Motuk
 technik mechatronik 311410    II mctg Dorota Rukścińska
III mct Zofia Węgrzynowicz
IV mct Aneta Orchowska

  Technikum nr 1 (5 letnia szkoła ponadpodstawowa)

zawód klasa wychowawca
 technik budownictwa 311204  I b  Janina Zawadzka
technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 II g  Katarzyna Czokajło
technik hotelarstwa 422402 I h Halina Buczyńska
II h Bożena Ziemak
 technik handlowiec 522305   I hd Urszula Maliszewska
II hd Aleksandra Sigillewska
 technik informatyk 351203     I if Dorota Przystał
 II if_a Krzysztof Masłowski
 II If_b Elżbieta Wierzbicka
  technik mechatronik 311410    I mct Gertruda Zębala
 II mct Anna Żydanowicz

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1    (3 letniaszkoła)

zawód

klasa wychowawca
zawód elektryk 741103, klasa wielozawodowa I el/cw Patrycja Sieńko
II elg/awg Anita Drozdowska
II el/aw Dariusz Sieńko

zawód monter zabudowy irobót wykończeniowych
wbudownictwie 712905

I mrw/bw Michał Jeruć
II mrw/bw g Alicja Gawędzka
II mrw/bw Urszula Maksimowska
III mrw/bw Jacek Szybajło
klasa wielozawodowa I aw Tomasz Wiszyński
III aw Wojciech Iwanowicz

 

.