W naszej szkole zmienił się regulamin wyborów Samorządu Uczniowskiego. Z uwagi na dużą liczbę uczniów, każda klasa ma swojego przedstawiciela w Samorządzie Uczniowskim ACE.

Skład Samorządu Uczniowskiego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w roku szkolnym 2019/20

              Przewodniczący  SU  – Sebastian Czajkowski, kl. III hd

   Z-ca przewodniczącego SU – Emanuela Dadura, kl. III ifa

   Z-ca przewodniczącego SU – Sebastian Kalinowski, kl. III ifa

                         Skarbnik SU – Katarzyna Chrulska, kl. II ak

                        Sekretarz SU – Aleksandra Olszewska, kl. II ak

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest pani Agnieszka Dziądziak, nauczycielka ACE.

 su19 20