W naszej szkole zmienił się regulamin wyborów Samorządu Uczniowskiego. Z uwagi na dużą liczbę uczniów, każda klasa ma swojego przedstawiciela w Samorządzie Uczniowskim ACE.

Skład Samorządu Uczniowskiego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w roku szkolnym 2021/22

              Przewodniczący  SU  – Aleksandra Olszewska, kl. IV ak

   Z-ca przewodniczącego SU – Katarzyna Chrulska, kl. IV ak

                           Skarbnik SU – Katarzyna Mordaszewska, kl. III ifg

                        Sekretarz SU – Olga Szeszko, kl. IV h

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest pani Agnieszka Dziądziak, nauczycielka ACE.