W naszej szkole zmienił się regulamin wyborów Samorządu Uczniowskiego. Z uwagi na dużą liczbę uczniów, każda klasa ma swojego przedstawiciela w Samorządzie Uczniowskim ACE.

Skład Samorządu Uczniowskiego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w roku szkolnym 2018/19

              Przewodniczący  SU  – Sebastian Czajkowski, kl. II hd

   Z-ca przewodniczącego SU – Monika Wasilewska, kl. III ak

                         Skarbnik SU – Emanuela Dadura, kl. II ifa

                        Sekretarz SU – Aleksandra Olszewska, kl. I ak

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest pani Agnieszka Dziądziak, nauczycielka ACE.

p. Działania/zadania Terminy realizacji
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.  wrzesień
2 Wybór Samorządu Uczniowskiego.  wrzesień
3 Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji szkoły.  październik
4 Święto Edukacji Narodowej – przekazanie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły.  październik
5 50-lecie Szkoły – udział w uroczystościach.  październik
6 Zapalenie zniczy na grobach żołnierzy.  listopad
7  Udział SU w obchodach Dnia Niepodległości.  listopad
8 -I ty możesz zostać świętym Mikołajem! Akcja przedświąteczna, zbiórka zabawek dla dzieci z Domu Dziecka.
-Udział w akcji „Szlachetna paczka”
 grudzień
9   Udział w akcji WOŚP.  styczeń
10 Pomoc w organizacji „Dni Otwartych” w ACE.  marzec
11 Pożegnanie maturzystów. kwiecień
12   Współpraca z samorządami klasowymi.  na bieżąco
13  Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły.  na bieżąco
14  Udział w obchodach Święta Szkoły (Dnia Patrona).  maj
15  Uroczyste zakończenie roku szkolnego.  czerwiec