Kalendarz roku szkolnego2018/19 w ACE

 

03.09.2018r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ACE.
do 09.09.2018r. Złożenie deklaracji zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(sesja zimowa: styczeń / luty 2019r.).

13.09.2018r.

Spotkanie z rodzicami (wszystkie klasy).
01.10.2018r.  Złożenie wstępnych deklaracji zdawania egzaminu maturalnego.
15.10.2018r.  Dzień Edukacji Narodowej.
15.11.2018r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami/opiekunami uczniów ACE oraz konsultacje nauczycieli
do 20.11.2018r. Poinformowanie rodziców i uczniów klas maturalnych o ocenach.
 według odrębnego
harmonogramuOKE
 Próbna matura.
do 16.12.2018r. Poinformowanie rodziców/opiekunów i uczniów pozostałych klas o ocenach.
20.12.2018r.   Spotkanie wigilijne pracowników ACE.
21.12.2018r.   Zakończenie I semestru nauki w klasach maturalnych szkół ACE.
24-31.12.2018r. Zimowa przerwa świąteczna.
02.01.2019r.  Rozpoczęcie II semestru nauki w klasach maturalnych szkół ACE.
do 18.02.2019r. Złożenie deklaracji zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(sesja letnia: maj / czerwiec / lipiec 2018r.).
[styczeń –luty 2019r.]

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej
dla uczniów Technikum nr 1
(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)
{terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE}

 18.01.2019r. Zakończenie I semestru nauki w pozostałych klasach szkół ACE.
21.01. – 03.02.2019r Ferie zimowe.
04.02.2019r. Rozpoczęcie II semestru nauki w pozostałych klasach szkół ACE.
07.02.2019r.  Złożenie ostatecznych deklaracji zdawania egzaminów maturalnych.
17.01.2019r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami / opiekunami uczniów ACE
- informacja o klasyfikacji za I semestr r. szk. 2018/19.
14.03.2019r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami/opiekunami uczniów ACE oraz konsultacje nauczycieli.
marzec 2019r. Poinformowanie rodziców / opiekunów uczniów klas maturalnych o ocenach.
18.04.- 23.04.2019r. "Drzwi Otwarte" w ACE.
18.04.- 23.04.2019r. Wiosenna przerwa świąteczna.
12.04.2019r Targi Szkół Wyższych.
26.04.2019r.   Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w Technikum nr 1
06.05. -25.05.2019r.   Egzaminy maturalne w sesji wiosennej
(terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE)
maj 2019r.  Obchody Dnia Patrona Szkoły

do 14.05.2019r. 

22.05.2019r.

Poinformowanie rodziców/opiekunów i uczniów pozostałych klas o ocenach.

Konsultacje z rodzicami

czerwiec – lipiec 2019r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej dla uczniów Technikum nr 1 (Kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach).
(Terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE)

czerwiec – lipiec 2019r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 (Kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach). 
(Terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE)
 do  21.05.2019r.  Poinformowanie rodziców / opiekunów uczniów pozostałych klas o ocenach.
21.06.2019r.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach ACE.

 

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w szkołach Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w roku szk. 2018/19

 

02.11.2018r. [piątek]

29.04.2019r. [poniedziałek]

30.04.2019r. [wtorek]

02.05.2019r. [czwartek]

06.05.2019r. [poniedziałek]

07.05.2019r. [wtorek]

08.05.2019r. [środa]

Logowanie