Kalendarz roku szkolnego2022/23 w ACE

 

01.09.2022r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ACE.
do 13.09.2022r Złożenie deklaracji zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(sesja zimowa: styczeń-luty 2023r.)

15.09.2022r.

Spotkanie z rodzicami (wszystkie klasy).
30.09.2022r. Złożenie wstępnych deklaracji zdawania egzaminu maturalnego.
14.10.2022r. Dzień Edukacji Narodowej.
11.2022r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami/opiekunami uczniów ACE oraz konsultacje nauczycieli (forma do ustalenia)
do 19.11.2022r. Poinformowanie rodziców i uczniów klas maturalnych o ocenach.
 według odrębnego
harmonogramuOKE
 Próbna matura.

do 22.12.2022r.

Poinformowanie rodziców/opiekunów i uczniów pozostałych klas o ocenach.

22.12.2022r. Zakończenie I semestru nauki w klasach maturalnych szkół ACE.
23-31.12.2022r. Zimowa przerwa świąteczna.
02.01.2023r.  Rozpoczęcie II semestru nauki w klasach maturalnych szkół ACE.
do 07.02.2023r.

Złożenie deklaracji zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia: czerwiec/lipiec 2023r.)

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2023 – do 7 kwietnia 2023r.
[styczeń –luty 2022r.]

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej dla uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły  nr 1 (Kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach).
(Terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE)

01.2023r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami/opiekunami uczniów ACE – informacja o ocenach za I semestr ( forma do ustalenia).
20.01.2023r. Zakończenie I semestru nauki w pozostałych klasach szkół ACE.
23.01. – 05.02.2023r. Ferie zimowe.
06.02.2023r. Rozpoczęcie II semestru nauki w pozostałych klasach szkół ACE.
07.02.2023r. Złożenie ostatecznych deklaracji zdawania egzaminów maturalnych.
03.2023r. Spotkania wychowawców klas z rodzicami/opiekunami uczniów ACE oraz konsultacje nauczycieli (forma do ustalenia).
do 31.03.2023r. Poinformowanie rodziców/opiekunów i uczniów klas maturalnych o ocenach końcoworocznych.
06.04. - 11.04.2023r. Wiosenna przerwa świąteczna.
28.04.2023r.  Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w Technikum nr 1
04- 20 maj 2023r.
 Egzaminy maturalne w sesji wiosennej
(terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE).

maj 2023r.

Obchody Dnia Patrona Szkoły.
maj 2023r. Poinformowanie rodziców/opiekunów i uczniów pozostałych klas  o ocenach końcoworocznych. Konsultacje z rodzicami ( forma do ustalenia).
czerwiec – lipiec 2023r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej dla uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły nr 1 (Kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach) Terminy poszczególnych egzaminów ustala dyrektor CKE
23.06.2023r.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach ACE.

 

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w szkołach Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w roku szk. 2022/23

14 października 2022 (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2022 (wtorek) – Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości

6 stycznia 2023 (piątek) – Święto Trzech Króli

3 maja 2023 (środa) – Święto Konstytucji

8 czerwca 2023 (czwartek) – Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2022 (poniedziałek)

02 maja (wtorek)

04, 05, 08 maja (egzamin maturalny)

09 maja (egzamin maturalny) tylko uczniowie Technikum Nr 1

09 czerwca (piątek)