Artykuły

Harmonogram spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów ACE
oraz konsultacji nauczycieli  w roku szk. 2019/20 do końca zajęć dydaktycznych

12.09.2019r.
/czwartek/
godz. 17:00 Spotkanie Dyrektora ACE
z rodzicami / opiekunami uczniów klas pierwszych na auli.
12.09.2019r.
/czwartek/
godz. 17:00
Spotkanie wychowawców
z rodzicami / opiekunami uczniów ACE.
05.12.2019r.
/czwartek/
godz.16:00-17:00 Spotkania wychowawców klas
z rodzicami / opiekunami uczniów ACE
oraz konsultacje nauczycieli.
16.01.2020r.
/czwartek/

godz.16:00- 18:00

Spotkania wychowawców klas
z rodzicami/opiekunami uczniów ACE
– informacja o ocenach za I semestr
11.03.2020r.
/środa/
godz. 16:00-17:30 W związku z rozporządzeniem
z dnia 11.03.20r.
spotkania wychowawców klas z rodzicami
oraz konsultacje nauczycieli
- zostają odwołane.
22.05.2020r.
/piątek/
godz. 16:00-18:00 Spotkania wychowawców klas
z rodzicami / opiekunami uczniów ACE
oraz konsultacje nauczycieli
.