Harmonogram spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów ACE
oraz konsultacji nauczycieli  w roku szk. 2018/19 do końca zajęć dydaktycznych

13.09.2018r.
/czwartek/
godz. 16:00 Spotkanie Dyrektora ACE
z rodzicami / opiekunami uczniów klas maturalnych na auli.
13.09.2018r
/czwartek/
godz. 16:00 Spotkanie wychowawców
z rodzicami / opiekunami uczniów ACE.
15.11.2018r.
/czwartek/
godz.16:00-18:00 Spotkania wychowawców klas
z rodzicami / opiekunami uczniów ACE
oraz konsultacje nauczycieli.
17.01.2019r.
/czwartek/

godz.16:00- 18:00

Spotkania wychowawców klas
z rodzicami/opiekunami uczniów ACE
– informacja o ocenach za I semestr
14.03.2019r.
/czwartek/
godz. 16:00-17:30 Spotkania wychowawców klas
z rodzicami / opiekunami uczniów ACE
oraz konsultacje nauczycieli
.
22.05.2019r.
/środa/
godz. 16:00-18:00 Spotkania wychowawców klas
z rodzicami / opiekunami uczniów ACE
oraz konsultacje nauczycieli
.

Logowanie