Artykuły

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej
Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w roku szkolnym 2020/21

Terminy Tematyka
 24.08.2020r.  /poniedziałek/  godz.10:00 Spotkanie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2019/2020
24.08.2020r.  /środa/ godz. 12:00
Spotkanie Rady Pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2020/2021
08.09.2020r  /wtorek/  godz.15:15
Przyjęcie planów pracy Zespołów Przedmiotowych.
Szkolny zestaw programów nauczania.  Organizacja spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych
 18.12.2020r.  /piątek/  godz.15:15 Klasyfikacja za I semestr nauki uczniów klas programowo najwyższych Technikum.
Zaopiniowanie planu finansowego Centrum na rok 2021
10.02.2020r.  /środa/  godz.15:15 Plenarne spotkanie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę Centrum w I semestrze.
 21.04.2020r.  /wtorek/  godz.15:15 Klasyfikacja uczniów klas programowo najwyższych Technikum.
Zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego szkół Centrum na rok szkolny 2020/2021.
 22.06.2020r.  /poniedziałek/  godz.15:15
Klasyfikacja na koniec roku szkolnego 2019/2020 uczniów pozostałych klas w szkołach ACE.
....08.2021r.  godz...... Plenarne spotkanie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2020/2021.